Unsere Vision –

Samtalet mellan läkaren och patienten

Ett bra samtal mellan läkaren och patienten kan avsevärt bidra till behandlingens framgång - från diagnosen till valet av rätt behandling. Vid dessa samtal bör patienten även få möjlighet att tala om rädsla och oro. För många patienter är det mycket lättare att prata med läkaren om samtalet sker tillsammans med en anhörig eller nära vän.

Tips inför samtalet

Innan samtalet

  • Boka in samtalet i förväg så att din läkare har tillräckligt med tid för detta samtal.
  • Gör en kort sammanställning över din medicinska historik för din läkare. Information om andra sjukdomar (så som diabetes eller hjärtproblem) eller större operationer är särskilt viktigt här.
  • Sammanfatta dina nuvarande symtom: Vilka symtom har du? Har symtomen förändrats?
  • Lista alla mediciner som du tar, både receptbelagda och icke-receptbelagda läkemedel, naturläkemedel samt kosttillskott.
  • Skriv ner dina frågor till läkaren så att du inte glömmer någonting under samtalet. Börja med de frågor som är viktigast för dig om tiden tar slut.

Under samtalet

  • Var inte rädd för att fråga om det är någonting du inte förstår.
  • Försök att med dina egna ord sammanfatta viktigt innehåll i samtalet. Detta hjälper till att undvika missförstånd mellan dig och läkaren.
  • Du eller din medföljande person bör anteckna den viktiga informationen skriftligen. Detta gör det lättare att följa upp informationen senare.
  • Ställ de frågor som är viktiga för dig. Det är förmodligen viktigt för dig att veta hur den planerade behandlingen kan påverka din vardag och ditt liv i allmänhet. Be om mer detaljerad information gällande detta.
  • Be läkaren om adresser för ytterligare information, så att du kan läsa om specifika ämnen hemma när du har tid.

För att kunna ha en så bra dialog och samverkan som möjligt med behandlande läkare kan det vara bra att du informerar dig om de rättigheter du har som patient. Mer information om detta kan du hitta här.

Hitta hjälp

Webbplatser för olika institutioner och initiativ som erbjuder användbar information om ämnet lungcancer. Läs mer: 1177 Vårdguiden, Cancerfonden och Lungcancerföreningen

Hier erfahren Sie mehr

Information om lungcancer

Detaljerad information om lungcancer finns tillgänglig på 1177 Vårdguiden, Cancerfonden och Lungcancerföreningen.

Hier erfahren Sie mehr