Unsere Vision –

De fem viktigaste frågorna om diagnosen

Att få diagnosen lungcancer kan vara skrämmande och förvirrande för patienter och familjemedlemmar samtidigt som det kan väcka många frågor. Vi har samlat svaren på de viktigaste frågorna här.

Till frågorna och svaren

Lungcancer i siffror

I Sverige dör det cirka 3 600 personer i lungcancer varje år. av lungcancer i Sverige varje år. Det är den absolut vanligaste orsaken till cancerorsakade dödsfall bland kvinnor och den näst vanligaste hos män.

Läs mer fakta här

Samtalet mellan läkaren och patienten

Ett bra samtal mellan läkaren och patienten kan avsevärt bidra till behandlingens framgång - från diagnosen till valet av rätt behandling. Vid dessa samtal bör patienten även få möjlighet att tala om rädsla och oro.

Tips inför sådana samtal

En ny väg: Immunonkologi

Immunononkologi är ett nytt sätt att bekämpa cancer. Immunonkologiska läkemedel använder sig av kroppens naturliga immunförsvar för att bekämpa cancer.

Läs mer om immunonkologi