Unsere Vision –

En ny väg: Immunonkologi

Immunförsvaret, vår kropps försvarssystem, är ett högpresterande, effektivt system för att bekämpa infektioner och har förmågan att förstöra tumörceller.1 För att lyckas med detta behöver immunsystemet kraftfulla "vapen". Ett av de viktigaste vapen kallas T-celler, en speciell typ av vita blodkroppar (leukocyter). Cancerceller kan dock utveckla olika strategier som gör det möjligt för dem att komma undan även ett fungerande immunförsvar, eller hämma immunsvaret (så kallade flyktmekanismer).2,3 Behandlingsprincipen för immunokonologi utnyttjar detta angreppssätt. Det består av att stärka förmågan hos kroppens immunförsvar för att bekämpa cancerceller.

En av de immunonkologiska behandlingsmetoderna för behandling av avancerad lungcancer är att påverka viktiga punkter i immunförsvaret, de så kallade PD-L1 (programmed death ligand 1). Dessa begränsar normalt aktiveringen av T-celler och kan skydda kroppen mot en överdriven immunreaktion. En blockad av PD-L1 frigör “immunbromsen” och möjliggör därigenom en långvarig, intensifierad T-cell-medierad immunreaktion mot tumörcellerna. Detta kan leda till en minskning av lungtumören. Den Immunonkologiska behandlingens angreppssätt genom blockad av immunkontrollpunkterna siktar därigenom primärt in sig på att reaktivera immunförsvaret, och inte på själva tumören.4

Så här fungerar immunterapi

Referenser

  1. Borghaei H, Smith MR, Campbell KS. Immunotherapy of cancer. Eur J Pharmacol. 2009; 625:41–54.
  2. Seliger B. Strategies of tumor immune evasion. BioDrugs. 2005; 19 (6):347–54.
  3. Frumento G et al. Targeting tumor-related immunosuppression for cancer immunotherapy. Endocr Metab Immune Disord Drug Targets. 2006; 6(3):233–37.
  4. Hodi F et al. Improved survival with ipilimumab in patients with malignant melanoma. N Engl J Med. 2010; 363: 8;711–23.

Information om Immunonkologi

Immunonkologi har under tiden utvecklats till en ny hörnsten inom cancerterapin. Mer information finns på www.bms.se.

Hier erfahren Sie mehr

Information om lungcancer

Detaljerad information om lungcancer finns tillgänglig på 1177 Vårdguiden, Cancerfonden och Lungcancerföreningen.

Hier erfahren Sie mehr